Reprezentanții societății Centrul de Sănătate STB S.A.
  • Creci Andrei George
  • Teodorescu Mihai
  • Petrariu Vasile Luliu
    Membrii supleanți
  • Jugureanu Emanuela
  • Nicolau Florin-Ivanciu
  • Băltărețu Constantin