Reprezentanții societății Centrul de Sănătate STB S.A.
  • Nicolaie George
  • Nicorescu Nicorel
  • Petrariu Vasile Luliu
    Membrii supleanți
  • Covaci Florin