Reprezentanții societății Centrul de Sănătate STB S.A.
  • Melciu Florin
  • Nicorescu Nicorel
  • Petrariu Vasile Luliu
    Membrii supleanți
  • Nicolae George
  • Covaci Florin
  • Băltărețu Constantin