• Fişă auto ( preschimbare permis, control, obtinere categorie)
  • Fişă angajare, control periodic ( alte meserii)
  • Fişă angajare/ control periodic pentru lucrul la înălţime
  • Fişă port –armă
  • Fişă siguranţa transporturilor
  • Certificat medical tip A5 eliberat terţilor
  • Fisa aptitudine medicina muncii